Flytta ihop med Laila & Hassan

Inför vårens flyttplanering skapade Fortum tillsammans med hållbarhetsexperten Karin Nordström hållbara tips på hur alla steg i flyttfasen kan göras mer miljövänliga. Totalt tio utvalda tips beskriver hur flyttprocessen kan göras mer hållbar, allt från planeringsfasen fram till själva flyttdagen. 

Innan det är dags att flytta till en ny bostad ska det planeras, rensas, packas och städas. Hållbarhet är ständigt aktuellt och beslut om miljövänligare alternativ utsätts alla för dagligen, men vad kan man göra för att göra en flytt mer miljövänlig? Eftersom allt vi gör påverkar miljön – i stort och smått.

För de som planerar att flytta har Fortum tagit fram alternativ på hur man kan göra alla steg i flyttprocessen mer miljövänliga, för att i slutändan göra så lite åverkan på miljön som möjligt. Fortum har tillsammans med hållbarhetsexperten Karin Nordström, grundare av hållbarhetsbyrån Hellolittlefuture, tagit fram tio hållbara tips att inspireras av till vårens kommande flyttar.

– Vi står inför stora utmaningar för att minska fortsatta påfrestningar på miljön. Det krävs förändring i vårt beteende i kombination med att det krävs teknisk förändring i produktion av varor och tjänster för att hållbara alternativ ska kunna erbjudas, säger Karin Nordström, grundare till hållbarhetsbyrån Hellolittlefuture.

– Redan i en flyttprocess finns flera möjligheter till att ta nya beslut och bidra till en positiv utveckling som i förlängningen kan generera en hållbar beteendeförändring, fortsätter Karin Nordström.

Isobar, global digital fullservicebyrå, har stått för produktion av kampanjen.

Fler tips och hållbara fakta finns att ta del av på flytta.fortum.se

Hemsidan uppdateras löpande med fler hållbara tips och är en del av Fortums kampanj ”Join the change” som syftar till att inspirera och uppmuntra till att leva mer hållbart.

Nästan 12% av sidans besökare blev kunder till Fortum.

Här kan du följa Laila & Hassan

For those who plan to move, Fortum has developed options on how to make all stages of the relocation process more environmentally friendly, to ultimately minimize environmental impact. Fortum, together with sustainability expert Karin Nordström, founder of the sustainability agency Hellolittlefuture, has developed ten sustainable tips to be inspired by.

“We are faced with major challenges to reduce further strains on the environment. Changes in our behavior are required in combination with the need for technical change in the production of goods and services in order to offer sustainable alternatives, “says Karin Nordström, founder of the Hellolittlefuture.

“Already in a relocation process, there are several possibilities for making new decisions and contributing to a positive development that can generate a sustainable behavioral change in the long run,” continues Karin Nordström.

Isobar, the global digital full service agency, has been responsible for producing the campaign.

More tips and durable facts are available at flytta.fortum.se

The website is updated continuously with more sustainable tips and is part of Fortum’s “Join the Change” campaign aimed at inspiring and encouraging living more sustainable.

Almost 12% of the site’s visitors became customers to Fortum.

Here you can follow Laila & Hassan

 

Screen Shot 2017-06-09 at 10.56.33Screen Shot 2017-06-09 at 11.06.51Screen Shot 2017-06-09 at 10.55.02Screen Shot 2017-06-09 at 10.55.44Screen Shot 2017-06-09 at 11.18.25Screen Shot 2017-06-09 at 10.58.57